bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2021 13:40, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, w ilości ok. 1300 Mg - belowane

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Składanie ofert do 12.04.2021 r. godzina 10:00
Otwarcie ofert 12.04.2021 godzina 12:00

SWZ. Zagospodarowanie i odbior 19 12 04.pdf
Ogloszenie o zamowieniu.pdf
Część V SIWZ - Umowa.pdf
05cr.(CR.271.04.2021).WzoryFormularzy.docx

05cr.(CR.271.04.2021).WzoryFormularzy.pdf

Sprostowanie.pdf

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 16.03.2021 13:40
Publikacja ostatniej zmiany: 30.03.2021 14:00
Dokument oglądany razy: 209
Podlega Ustawie